Lilla ateljén

Användningsområde: konferens, möte, föredrag, konsert, teaterföreställning, drink m.m.

Max antal gäster: 30.

Lilla alteljén

Läs mer om Lilla ateljén på Millesgårdens webbsida