Musikrummet

Användningsområde: konsert, middag, konferens, föredrag, mottagning m.m.

Max antal gäster: lunch/middag 20, biosittning/föreläsning 60, konferens 20.

Musikrummet

Läs mer om Musikrummet på Millesgårdens webbsida