Röda rummet

Användningsområde: drink, mottagning, mingel m.m.

Max antal gäster: 30.

Röda rummet

Läs mer om Röda rummet på Millesgårdens webbsida